اكثر المواضيع مشاهده

.

Nov 21, 2010

Explicacao reaccoes quimicas

لو عجبك الموضوع اعمل like

?tomos

Reacç?es qu?micas
EXPLICAC?O REPRESENTAC?O هاء دي REACC?ES qu?micas

? كونستيتوينتيس فوندامينتيس دي تودا matéria. هيستوريكامينتي ?:
? ?

indivis?vel Part?cula؛موديلو at?mico كوم neutr?es، neutr?es ة prot?es.
?

Prot?es ة neutr?es constitu?dos por quarks.

?tomo
?tomo
موديلوس V?rios

electr?nica نوفيم ?tomo N?cleo Prot?es (بوسيتيفا كرجا) Neutr?es (نيترا كرجا) Electr?es (negativa كرجا)

quarks

quarks

? الفريق كرجا eléctrica مجموع نيترا، بوركو
?

عدد prot?es = electr?es رقم

18-11-2010

?tomo
? التابع القيام لا ليفرو تو كونستيتوينتي كادا "دي ماسا"

qu?micos جراء

?tomo.

?Cada تيبو دو ?tomo كوم س

ميسمو
? N?cleo d? غ ماسا ?tomo؛? نوفيم electr?nica d? نوس س سو الحجم؛

n?mero

دي

prot?es،

كوريسبوندي أم qu?mico اليمينتو.

Moléculas
http://www.ptable.com/

أجريجادوس ?

دي

دويس

ou

المزيد

?tomos

ليجادوس

كويميكامينتي بين الاشتراكية.

جراء qu?micos-بيريوديكا تابيلا

18-11-2010

Substâncias
qu?micos s?mbolos الجونس

اليمينتاريس
دي ?tomos أم اليمينتو ?nico

كومبوستاس
?tomos دي v?rios جراء
?tomos دي Representaç?o

Exerc?cio
?tomos ة Moléculas
Representaç?o

Representaç?o أو أربعين O2 3 الماء O2 5 الماء

سيجنيفيكادو


View the original article here

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...